عکس <p>مفهوم Anti-Pattern به چه معناست؟</p>
  • 1399/06/26 16:38:56
  • 0

مفهوم Anti-Pattern به چه معناست؟

پشرفت های حرفه ای با انتقاد از خود رابطه مستقیمی دارند.

اگر یک برنامه نویس بخواهد در شغل و حرفه خود پیشرفت کند، باید از خود انتقاد کرده و روند ها و کدهای خود را به چالش بکشد.

ضد الگو ها در توسعه نرم افزار یا همان Software Development Anti Patterns، معمولا روندهایی نامناسبی هستند که یک برنامه نویس برای حل مسائل مختلف برنامه نویسی پیاده سازی می کند، ولی بعدا همین روندها باعث ایجاد مشکل در ساختار برنامه می شود.

ایجاد یک ساختار خوب در برنامه، به توسعه پذیری و نگهداری یک برنامه کمک می کند. این در حالی است که ساخت و ایجاد یک برنامه کاربردی، خیلی وقت ها به صورت پراکنده انجام می شود و در بسیاری از مواقع سرعت تحویل پروژه بر معماری نرم افزار ارجحیت دارد. (مخصوصا در پروژه های مبتنی بر Agile و استارتاپ ها)

با شناسایی ضد الگوهای مختلف در برنامه نویسی، میتوان به این نکته دست یافت که چه الگوهایی برای ساخت یک برنامه نادرست می باشند. برای مثال اگر برنامه نویسی یک کلاس (Class) نوشت که کارهای بسیار زیادی را داخل این کلاس انجام دهد، منجر به یک ضد الگو به اسم God Object می شود. این ضد الگو باعث می شود که مثلا با تغییر یک قسمت از تکه کد برنامه، نیاز به تغییر قسمت های دیگر برنامه نیز باشد.

0