مُمـــــــــــــلاگ (مـــجتبی مـــرادی بـــلاگ)

  • 1399/07/20 16:11:06
  • 0

جلوگیری از حملات XSS در ASP.NET Core

در ASP.NET Core کار جلوگیری از حملات  XSS بر عهده برنامه نویس گذاشته شده‌است و مانند نسخه‌های قبلی، Request Validation یا اعتبارسنجی درخواست‌ها به صورت توکار در آن وجود ندارد.